godthelbred's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Sunday, October 16th, 2011

  Time Event
  7:45p
  Humor i parforholdet
  Kun hvis du planlægger at gifte sig i Danmark, skal du følge nedenstående retningslinjer.

  Ifølge den danske Marriage Act af 1969, og regler fastsat af det danske http://www.b.dk/nationalt/aegtepar-dropper-testamente-og-saereje er følgende dokumenter og erklæring, som kræves for at blive gift i Danmark:

  Fødselsattest og gyldigt pas, Bemærk: Hvis dit navn har været lovlig ændret siden udstedelsen af din fødselsattest eller pas, skal du præsentere en officiel domstol dekret herom.

  Hvis en af parterne er under 18 år, skal tilladelse til at gifte sig indhentes fra de rette administrative myndigheder (i København "Overpræsidium" / Politidirektøren i København og uden for København præfekten af amtet inden for hvilken parterne er bosat).

  Hvis en af parterne er under 18 år, og har ikke tidligere været gift, skal ledsages af dokumentation blive præsenteret, at forældrene samtykke til ægteskabet.

  Hvis en af parterne er under værgemål, skal dokumentation for værgens samtykke til ægteskabet blive præsenteret.

  En erklæring skal gives til den virkning, at ingen af parterne er relateret til den anden af blod, gennem ægteskab eller til stævnemøder. http://datingdanmarkcoaching.dk/single/sdan-arrangerer-du-et-stvnemde


  Hvis en af parterne tidligere er blevet gift, skal det bevises, fremførte, at sådanne ægteskab er blevet opløst. Hvis et ægteskab er blevet opløst i et fremmed land, "Overpræsidium" kræver, at dekretet af skilsmisse eller ophævelse viser klart, at det er en endelig dekret, at ingen appel er indgivet, og at parterne frit kan gifte sig igen. Hvis ikke, vil "Overpræsidium" krav om, at en erklæring virkning opnås ved den pågældende part fra den kompetente domstol i det amt, hvor ægteskabet blev opløst. En erklæring fra en amerikansk advokat med hensyn til endelighed af skilsmisse er normalt ikke accepteret. Denne praksis er strengt overholdt. Hvis det tidligere ægteskab blev opsagt af døden, en dødsattest eller et skifteretten certifikatet skal præsenteres. Også i tilfælde af tidligere ægteskab beviser skal indgives, at alle fællesboet, hvis nogen, har været lovligt delt. Hvis ægteskabet finder sted i København, skal skilsmissepapirer eller dødsattest blive sendt til "Overpræsidium", Hammerensgade 1, DK-1267 København K, tlf. +45 33 12 23 80, til godkendelse, inden du kommer til København.

  Hver part skal erklære, om han eller hun har enhver humor fysisk eller adopterede børn, eller venter børn med en anden mand eller kvinde.

  Københavns Ægteskab Office tilråder, at parterne skal planlægge at holde sig inden for bygrænsen i mindst 14 dage.

  Efter vielsen beholder kvinderne deres pigenavn. Begge parter kan dog meddele Ægteskab myndigheden, at han / hun efter ægteskabet, og med den anden del samtykke, ønsker at vedtage den andens efternavn eller hans / hendes giftenavn, medmindre navnet er erhvervet i forbindelse med et tidligere ægteskab.
  De ovennævnte erklæringer er alle indeholdt i en form, som kan opnås ved Ægteskab kontor / "Bryllupskontoret", City Hall, Rådhuspladsen, DK-1599 København V, Danmark. http://www.b.dk/kommentarer/dansk-konservatisme-savner-selvbevidsthed "Bryllupskontoret" i byen, hvor ægteskabet skal finde sted, meddele vil yderligere oplysninger, som måtte være nødvendige.

  Begge parter er personligt at underskrive deres egen form. Den ene part kan ikke underskrive på vegne af de andre, ikke engang under en fuldmagt. Det understreges i den form, at nogen gør en falsk erklæring, eller skjule et væsentligt moment i forbindelse med udfyldelse af skemaet er underlagt de sanktioner, der er foreskrevet i den danske straffelov for en sådan humor, der spænder fra en bøde til 4 måneders fængsel.

  << Previous Day 2011/10/16
  [Calendar]
  Next Day >>

About InsaneJournal